—— CENTRO DE NOTICIAS ——

Como as máquinas de sinalización de estradas axustan o grosor da liña?

Tempo: 28-07-2023

As máquinas de sinalización viaria son dispositivos que aplican marcas nas estradas, como liñas, frechas, símbolos, etc. Utilízanse con fins de orientación do tráfico, seguridade e decoración.As máquinas de sinalización viaria poden utilizar distintos tipos de materiais, como termoplásticos, pinturas en frío, plásticos fríos, etc. Segundo o material e a técnica de aplicación, o grosor da liña pode variar entre 1 mm e 4 mm ou máis.

Un dos factores que afectan ao grosor da liña é a caixa de regla ou a matriz.Esta é a parte da máquina que dá forma ao material nunha liña a medida que se extruye da chaleira ou do tanque.A caixa de regla ou a matriz ten unha abertura que determina o ancho e o grosor da liña.Ao axustar o tamaño da abertura, pódese cambiar o grosor da liña.Por exemplo, unha abertura máis pequena producirá unha liña máis fina, mentres que unha abertura máis grande producirá unha liña máis grosa.

Outro factor que afecta o grosor da liña é a velocidade da máquina.Canto máis rápido se mova a máquina, máis delgada será a liña e viceversa.Isto débese a que o caudal do material é constante, pero a distancia que cubre a máquina nunha unidade de tempo é variable.Por exemplo, se unha máquina se move a 10 km/h e aplica 10 kg de material por minuto, o grosor da liña será diferente de cando se move a 5 km/h e aplica a mesma cantidade de material por minuto.

Un terceiro factor que afecta o grosor da liña é a temperatura do material.A temperatura afecta á viscosidade e á fluidez do material, que á súa vez afecta a forma en que este se estende pola superficie da estrada.Por exemplo, o material termoplástico debe ser quentado a unha temperatura elevada (uns 200 °C) para converterse en líquido e fluír suavemente a través da caixa de regla ou da matriz.Se a temperatura é demasiado baixa, o material será demasiado groso e difícil de extruir, o que resultará nunha liña máis grosa e irregular.Se a temperatura é demasiado alta, o material será demasiado delgado e escurrido, o que resultará nunha liña máis fina e irregular.

En resumo, as máquinas de sinalización de estradas poden axustar o grosor da liña cambiando o tamaño da abertura da caixa de regla ou da matriz, a velocidade da máquina e a temperatura do material.Estes factores deben ser equilibrados e calibrados segundo as especificacións e requisitos de cada proxecto.